Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

AKTUALNOŚCI

W dziale AKTUALNOŚCI znajduje się 16100 artykuły spośród 34672 dostęnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17-02-2017Działalność na małą skalę będzie zwolniona z obowiązku rejestracji
  Ministerstwo Rozwoju wprowadzi instytucję tzw. działalności nierejestrowej. Działalność na małą skalę, z której osoba fizyczne czerpie przychody na poziomie do  50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1000 zł brutto), nie będzie już wymagać rejestracji i nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Prowadzący taką działalność nie będzie też musiał opłacać składek na ZUS. więcej »
 • 17-02-2017Dwie nowe instytucje zadbają o prawa przedsiębiorców?
  Ministerstwo Rozwoju powoła dwie nowe instytucje – Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, które mają uzupełniać nowe Prawo przedsiębiorców. Jak przekonują projektodawcy, nowe instytucje będą gwarantami instytucjonalnych zasad i praw przedsiębiorców. więcej »
 • 17-02-2017Podatki na świecie: Grecja pozwana do TS UE za zbyt niską stawkę akcyzy
  Komisja Europejska pozwała w tym tygodniu Grecję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w związku z obniżeniem stawki podatku akcyzowego względem dwóch napojów alkoholowych. Sprawa dotyczy napojów spirytusowych Tsipouro oraz Tsikoudià. więcej »
 • 17-02-2017Podatki 2017: Umorzenia opłat lokalowych bez podatku
  Dochody z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (głównie czynszów i innych opłat lokalowych) będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikował resort finansów. Zaniechanie poboru podatku dotyczyć ma lat 2016-2017. więcej »
 • 16-02-2017Nowa ulga na start – MR zaprezentowało szczegóły
  Rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorcy będą mogli liczyć na nową ulgę – wynika z projektu nowego Prawa przedsiębiorców. Jak wskazuje resort rozwoju, ulga na start będzie zwalniać przez okres 6 miesięcy z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, a po tym czasie przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez 24 miesiące z istniejącej już obecnie innej ulgi (tzw. mały ZUS więcej »
 • 16-02-2017Badanie sprawozdań finansowych – KE domaga się od Polski zmian w prawie
  Polska oraz pięć innych krajów członkowskich Unii Europejskiej powinny w pełni wdrożyć nowe unijne regulacje dotyczące badania sprawozdań finansowych – wynika ze środowego komunikatu Komisji Europejskiej. Poszczególne państwa miały czas na transpozycję regulacji do 17 czerwca 2016 r. Polsce grozi teraz skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. więcej »
 • 16-02-2017Nowa ustawa o CEIDG
  W odrębnej ustawie określone zostaną regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz nowego Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Większość przepisów pozostanie bez zmian, ale wprowadzone zostaną też m.in. zmiany dotyczące ilości danych wpisowych i procesu rejestracji. więcej »
 • 16-02-2017Łatwiej o zaświadczenie z ZUS
  Przy wydawaniu na salach obsługi zaświadczeń klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą już wypełniać i składać papierowych wniosków. Jak informuje ZUS, aktualnie wystarczy ustne wskazanie pracownikowi ZUS informacji o zaświadczeniu, które chce uzyskać dana osoba. więcej »
 • 15-02-2017Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez rząd
  Rząd przyjął we wtorek uchwałę dotyczącą „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, czyli tzw. Planu Morawieckiego. Strategia obejmuje szereg nowych inicjatyw i przedsięwzięć, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Polski w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz terytorialnym. więcej »
 • 15-02-2017Nowe Prawo przedsiębiorców – MR przedstawiło projekt ustawy
  Resort rozwoju opublikował projekt nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców, które zastąpi obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie nowej ustawy, będącej częścią „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zaproponowano nowe rozwiązania mające – jak przekonują autorzy projektu – wzmocnić wolności i prawa przedsiębiorców. więcej »
 • 15-02-2017Podatki na świecie: ZEA potwierdzają plany wprowadzenia podatku VAT
  Zjednoczone Emiraty Arabskie potwierdziły, że z początkiem 2018 r. wprowadzą podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 5 proc. Rozważana już od kilku lat reforma podatkowa wdrażana jest w ramach szerszej inicjatywy Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej (GCC). więcej »
 • 15-02-2017Udaremniono próbę wyłudzenia przeszło 318 mln zł VAT
  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście doprowadził do udaremnienia próby wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT z zastosowaniem mechanizmu tzw. karuzeli podatkowej. Jak informuje Ministerstwo Finansów, karuzelę tworzyły trzy podmioty działające m.in. w handlu hurtowym produktami spożywczymi. więcej »
 • 14-02-2017Podatki 2017: Ważny wyrok TS UE ws. podatku VAT
  Możliwość zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów nie może być uzależniana od tego, czy dany kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT-UE – wynika z lutowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał podkreślił, jak istotna jest zasada neutralności podatku VAT. więcej »
 • 14-02-2017Rośnie liczba niewypłacalnych firm
  W styczniu w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o niewypłacalności aż 69 polskich przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 44 proc. w skali roku – wynika z danych zebranych przez firmę Euler Hermes. Dużo firm tracących płynność finansową działało w budownictwie, produkcji oraz usługach. więcej »
 • 14-02-2017KE obniża prognozy wzrostu, MF liczy na lepszą ściągalność podatków
  Komisja Europejska zaktualizowała prognozy gospodarcze i wskazuje, że w 2017 r. PKB Polski wzrośnie o 3,2 proc w skali roku. Nowa prognoza jest gorsza o 0,2 pkt proc. względem przewidywań z listopada 2016 r. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, deficyt budżetowy powinien pozostać na bezpiecznym poziomie, a pozytywny efekt przynieść mają działania związane z uszczelnianiem systemu podatkowego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »